top of page

Hasicí generátory aerosolu

Hasicí aerosolové generátory jsou objemová hasicí zařízení a používají se k lokalizaci a hašení požárů podtřídy A2  (pevné materiály - dřevo, izolační materiály, plasty atd.), třída B (hořlavé a hořlavé kapaliny - benzín a jiné ropné produkty, organická rozpouštědla), dále třída E (elektrická zařízení - silnoproudé a vysokonapěťové instalace, domácnost a průmyslová elektronika atd., včetně těch pod napětím do 40 kV.)

Záruční doba na elektrocentrály je 24 měsíců od data jejich uvedení do provozu (nasazení  bojová posádka).

Skladovací doba generátorů není delší než 3 roky od data výroby.

Životnost elektrocentrál - 7 let včetně doby skladování.

bottom of page