top of page

Záruky

Záruční doba  – 24 měsíců od data jejich uvedení do provozu (nasazení  bojová posádka).

 

Skladovací doba generátorů není delší než 3 roky od data výroby.  

 

Životnost elektrocentrály je 7 let včetně doby skladování.  

Likvidace vysloužilých (použitých) elektrocentrál, jakož i elektrocentrály, kterým uplynula životnost nebo bylo zjištěno vnější poškození skříně či startovacích prvků, podléhá likvidaci. Likvidaci musí provést výrobce. ( recyklační generátory ).

bottom of page