top of page

Jiná hasiva

Práškové hasicí přístroje  určený k ochraně průmyslových a domácích prostor, použití v silniční, železniční, říční dopravě a v domácích podmínkách jako primární prostředek k hašení požárů.

Práškové hasicí přístroje se používají k hašení následujících látek:

- tuhé hořlavé látky (A);

- kapalné hořlavé látky (B);

- plynné hořlavé látky (C);

- elektrická zařízení pod napětím do 1000 V (E).       

Hasicí přístroje nejsou určeny k hašení požárů alkalických kovů a materiálů alkalických zemin, k jejichž hoření může dojít bez přístupu vzduchu.

Hasicí přístroj je opakovaně použitelný výrobek, který je nutné po každém použití znovu nabít.  

     

Огнетушитель порошковый ОП-4

Огнетушитель порошковый ОП-4

Масса заряда  - 4±0,2 кг Масса с зарядом  - 5,4 кг Продолжительность подачи ОТВ (не менее) - 10 с Длина струи ОТВ (не менее) - 3 м Огнетушащая способность  - 55В/2А

Огнетушитель порошковый ОП-5

Огнетушитель порошковый ОП-5

Масса заряда  - 5±0,25 кг Масса с зарядом  - 6,8 кг Продолжительность подачи ОТВ (не менее) - 10 с Длина струи ОТВ (не менее) - 3 м Огнетушащая способность  - 70В/2А

Подставка П-10

Подставка П-10

Подставка под огнетушитель предназначена для напольного  размещения переносных огнетушителей массой до 5 кг и диаметром до 140 мм в общественных зданиях и на производственных объектах (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОП-3 (з).

Подставка П-15

Подставка П-15

Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей  массой до 8 кг и диаметром до 160 мм в общественных зданиях и на производственных объектах (ОУ-3, ОУ-5, ОП-4 (з), ОП-5 (з).

Подставка П-20

Подставка П-20

Подставка под огнетушитель предназначена  огнетушителей  ОП-5 (з), ОП-8 (з), ОП-10 (з)

bottom of page