top of page

Výhody aerosolového hasicího systému

Nevytěsňuje ani nenahrazuje kyslík

Vysoká účinnost a hašení na těžko dostupných místech

Bezúdržbový (provozní náklady)

Nezpůsobuje poškozování ozónové vrstvy

Lze aktivovat elektricky, tepelně, ručně nebo kombinací kterékoli z těchto metod

Výhody systému

Minimalizujte náklady Zákazníka na zavedení účinného hasicího systému.

Systém je zcela autonomní

Neobsahují látky pod tlakem, resp  nejsou výbušné

Nezpůsobuje škody na zařízení, materiálu, majetku

Stabilní vůči teplotním výkyvům (rozsah provozních teplot: - 50 až +50 C)

bottom of page