top of page

Переваги аерозольної системи пожежогасіння

Не зганяє і не заміняє кисень

Висока ефективність та гасіння у важкодоступних місцях

Не потребує технічного обслуговування (експлуатаційних витрат)

Не викликає руйнування озонового шару

Можуть бути активовані електрично, термічно, вручну або комбінацією будь-яких цих методів

Переваги системи

Мінімізують витрати Замовника на реалізацію ефективної системи пожежогасіння.

Система є повністю автономною

Не містять у собі речовин, що перебувають під тиском, відповідно  не є вибухонебезпечними

Не завдає шкоди обладнанню, матеріалам, майну

Стабільно до коливань температури (інтервал робочих температур: – 50 до +50 С)

bottom of page