top of page

Інші засоби пожежогасіння

Порошкові вогнегасники  призначені для захисту приміщень виробничого та господарського призначення, застосування на автомобільному, залізничному, річковому транспорті та в побутових умовах як первинні засоби гасіння пожеж.

Порошкові вогнегасники застосовуються для гасіння наступних речовин:

-твердих горючих речовин (А);

-Рідких горючих речовин (В);

-Газоподібних горючих речовин (С);

-Електрообладнання, що знаходиться під напругою до 1000 В (Е)       

Вогнегасники не призначені для гасіння загоряння лужних та лужноземельних металів та матеріалів, горіння яких може відбуватися без доступу повітря.

Вогнегасник є виробом багаторазового користування, що підлягає перезарядці після кожного застосування.  

     

Огнетушитель порошковый ОП-4

Огнетушитель порошковый ОП-4

Масса заряда  - 4±0,2 кг Масса с зарядом  - 5,4 кг Продолжительность подачи ОТВ (не менее) - 10 с Длина струи ОТВ (не менее) - 3 м Огнетушащая способность  - 55В/2А

Огнетушитель порошковый ОП-5

Огнетушитель порошковый ОП-5

Масса заряда  - 5±0,25 кг Масса с зарядом  - 6,8 кг Продолжительность подачи ОТВ (не менее) - 10 с Длина струи ОТВ (не менее) - 3 м Огнетушащая способность  - 70В/2А

Подставка П-10

Подставка П-10

Подставка под огнетушитель предназначена для напольного  размещения переносных огнетушителей массой до 5 кг и диаметром до 140 мм в общественных зданиях и на производственных объектах (ОУ-2, ОУ-3, ОУ-5, ОП-3 (з).

Подставка П-15

Подставка П-15

Подставка под огнетушитель предназначена для напольного размещения переносных огнетушителей  массой до 8 кг и диаметром до 160 мм в общественных зданиях и на производственных объектах (ОУ-3, ОУ-5, ОП-4 (з), ОП-5 (з).

Подставка П-20

Подставка П-20

Подставка под огнетушитель предназначена  огнетушителей  ОП-5 (з), ОП-8 (з), ОП-10 (з)

bottom of page